Ceník ubytování Litoměřice – Hotel Koliba

služba cena
1 lůžkový pokoj 750,–
2 lůžkový pokoj 1100,–
3 lůžkový pokoj 1550,–
Kontinentální snídaně 100,–/osoba
parkování: zdarma

Ubytování s polopenzí

1 lůžkový pokoj 970,–

2 lůžkový pokoj 1530,–

3 lůžkový pokoj 2180,–

Check-in: 15:00 Check-out: 10:00

Můžete vyplnit objednávkový formulář nebo nás kontaktovat pro více informací o ubytování

Storno podmínky ze strany ubytovatele

Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči Objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany Ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

Za okolnost vylučující odpovědnost Ubytovatele za vznik škody Objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany Ubytovatele dojde vůči Objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi Ubytovatelem a Objednatelem postupovat dle bodu 4.1, pak platí, že Ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,– Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.


<<< Návrat na stránky


Tisková verze www.kolibahotel.cz